Aansprakelijkheid letselschade

Aansprakelijkheid letselschade

Als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander, kunt u de veroorzaker van uw letsel aansprakelijk stellen. Loopt u over het zebrapad en rijdt een auto u aan? Dan is de automobilist aansprakelijk voor uw opgelopen letsel. De aansprakelijkheid vaststellen bij letselschade is een belangrijke stap bij het afhandelen van de schadeclaim. 

Aansprakelijkheid vaststellen

In het kennismakingsgesprek proberen wij aan de hand van uw informatie een duidelijk beeld te schetsen van het ongeval. De oorzaak van het ongeval staat namelijk centraal bij het beoordelen van de aansprakelijkheid bij letselschade. De meest voorkomende situaties die letsel veroorzaken zijn verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten. In deze situaties is er vaak een duidelijke aansprakelijke partij:

  • Verkeersongeval – Heeft u een kop-staartbotsing of een ander verkeersongeval gehad? Dan wordt het ingevulde schadeformulier gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid. Is dit niet voldoende of is er geen schadeformulier ingevuld na het ongeval, dan kunnen ook getuigen of technisch deskundigen worden ingeschakeld om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.
  • Arbeidsongeval – Bij een ongeval op de werkvloer is een werkgever aansprakelijk bij letselschade als er niet voldaan is aan de zorgplicht. Dit betekent dat uw werkgever bijvoorbeeld niet heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving, goede instructies of goed toezicht.
  • Medische fout – Heeft u letsel opgelopen door een medische fout? Dan kunt u de desbetreffende arts of zelfs het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Er moet wel bewijs zijn dat het gaat om letsel door nalatig handelen.

Letselschade aansprakelijkheid

Ook bij andere ongevallen is het mogelijk om een tegenpartij aansprakelijk te stellen. Hierbij kunt u denken aan situaties waarin er geen persoon is die de schuld draagt, maar iemand toch schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer er dakpannen van een woning vallen die vervolgens een voorbijganger treffen. Hoewel de eigenaar van de woning niet schuldig is, is hij/zij wel aansprakelijk voor het letsel van de voorbijganger. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. In de meeste gevallen is de eigenaar van de woning hiervoor verzekerd.

Is er een aansprakelijke partij? Dan moet een aangetekende brief verstuurd worden waarin deze partij aansprakelijk wordt gesteld. Of u nu licht of zwaar letsel opgelopen hebt door het toedoen van een ander; HAYA Letselschade begeleidt u kosteloos bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij letselschade.

Letselschadebureau inschakelen

Bij HAYA Letselschade helpen wij u met het indienen van een letselschadeclaim. Het is al vervelend genoeg dat u letsel opgelopen heeft door een ongeval. Daarom nemen wij kosteloos het werk voor u uit handen als het aankomt op het indienden van een claim. Een persoonlijke werkwijze staat bij ons centraal. Wij komen bij u langs op locatie of behandelen uw dossier volledig digitaal. Als eerste kantoor in Nederland kunnen wij uw dossier volledig digitaal en papierloos verzorgen en houden iedere twee tot drie weken op de hoogte. Wilt u meer weten over onze werkwijze of het indienen van een letselschadeclaim? Neem dan gerust contact met ons op.