10 veelvoorkomende schadeposten

10 veelvoorkomende schadeposten

Lees hier 10 veelvoorkomende schadeposten in een letselschade traject.

Hoewel geen ongeval hetzelfde is, zijn er wel veel overeenkomsten te zien tussen de verschillende soorten letselschades. Letselschade is allereerst onder te verdelen in materiële en immateriële schade. Met andere woorden: schade aan spullen en het lichaam (materiële schade) en schade aan de geest (immateriële schade). In het laatste geval gaat het om pijn, verdriet, onzekerheid, angst en andere gevoelens. Iemand kan ook dergelijke gevoelens ervaren na het meemaken van een ongeluk met letselschade wanneer deze persoon zelf niet betrokken is bij een ongeval, maar alleen toeschouwer is geweest. De impact van een dergelijk voorval kan zo groot zijn dat ook dan sprake is van immateriële letselschade.

Letselschade claimen

Als iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u opgelopen letselschade, dan heeft u  recht op een volledige vergoeding. Hieronder vindt u de 10 veelvoorkomende schadeposten die kunnen voortvloeien uit een ongeluk. Denk aan een arbeidsongeval of een verkeersongeluk. Samen met uw letselschade specialist maakt u een berekening van alle kosten die u heeft als gevolg van het ongeluk. Op de website van HAYA Letselschade kunt u ook zelf al een eerste proefberekening maken van deze letselschade vergoeding.

1. Directe kosten

Door het ongeval kan van alles stuk zijn gegaan. De auto waarin u reed, de fiets waarop u reed, een kapotte bril, en laptoptas die is gescheurd, de laptop zelf is stuk gegaan en alle andere directe kosten als gevolg van het ongeluk.

2. Kosten van vervoer

Omdat bij het ongeluk uw fiets of auto stuk is gegaan moet u niet alleen op de dag zelf maar ook de dagen daarna gebruik maken van een taxi of van het openbaar vervoer. Dit zijn kosten die u gewoonlijk niet maakt maar het gevolg zijn van het ongeluk. Ook kan het nodig zijn om regelmatig kosten te maken voor vervoer naar een huisarts, een specialist of naar een fysiotherapeut. Alle kosten van noodzakelijk vervoer in verband met het opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking.

3. Medische kosten

Iedereen in Nederland heeft verplicht een ziektekostenverzekering. Deze verzekering dekt uw medische kosten maar lang niet allemaal. Zo heeft u misschien fysiotherapie nodig en bent u hiervoor niet verzekerd. U heeft medicijnen nodig die u geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. U maakt al snel allerlei medische kosten die u anders niet zou hebben hoeven maken. Elke zorgverzekeringsmaatschappij hanteert verplicht ook nog eens het eigen risico van €385 per jaar (2020). Dit eigen risico had u wellicht niet hoeven aanspreken indien u geen letsel had opgelopen.

4. Kosten huishoudelijke hulp

Als u letsel oploopt kan dit betekenen dat u niet meer alles kunt doen. Stofzuigen, de was doen, boodschappen doen; dit zijn allemaal activiteiten waarbij we onze armen, benen, oren en ogen nodig hebben en voldoende energie. Het komt dan ook vaak voor dat het slachtoffer enige tijd huishoudelijke hulp moet inschakelen voor de dagelijkse klusjes.

5. Kosten voor persoonlijke hulp

Letsel kan ook betekenen dat u zichzelf niet meer goed kunt verzorgen. Wassen en aankleden of hulp bij naar het naar het toilet gaan zijn zaken waarbij u misschien hulp nodig heeft.

6. Verhuizing of verbouwing

Heeft u ernstig letsel opgelopen dan is het niet altijd mogelijk om in uw huis te blijven wonen. U heeft misschien een andere woning nodig met een slaapkamer en/of badkamer op de begane grond. Soms betekent dit dat u zult moeten verhuizen of een verbouwing aan de woning nodig is. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

7. Gederfde inkomsten

Als gevolg van het letsel kunt u een tijd niet werken of u bent gedwongen enige tijd minder te gaan werken. Dit kan effect hebben op uw inkomen. Verdient u minder als gevolg van het opgelopen letsel dan heeft u recht op schadevergoeding voor deze gederfde inkomsten.

8. Schade eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf, dan kan dit meer schade met zich meebrengen dan alleen gederfde inkomsten. U bent bijvoorbeeld niet in staat innovaties toe te passen waardoor het bedrijf achterstand oploopt. U verliest klanten, moet extra apparatuur aanschaffen of extra personeel inhuren met alle kosten van dien.

9. Overige materiële schade

Elk (on)geval is anders en elk geval brengt dus andere kosten met zich mee. Het verschilt per situatie welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Misschien heeft u een hond die dagelijks moet worden uitgelaten maar heeft u daarbij hulp nodig van een honden uitlaatservice. Het hangt dus helemaal van uw persoonlijke situatie af welke schade nog meer zal worden vergoed.

10. Immateriële schade oftewel smartengeld

Naast alle kosten die u in verband met het letsel moet maken heeft u ook verdriet en pijn. U heeft iets heel naars meegemaakt, heeft pijn moeten lijden, behandelingen of operaties moeten ondergaan, uw werk niet kunnen doen, of u kon uw geliefde hobby een tijd niet meer uitoefenen. Soms zult u nooit meer dezelfde worden als u was voor het ongeval. Levenslang verder met littekens in het gelaat, nooit meer tennissen of een muziekinstrument bespelen. Het zijn allemaal psychisch belastende situaties. Hoewel dit zich niet goed in geld laat uitdrukken kunt u hiervoor toch een vergoeding krijgen: smartengeld.

Wilt u meer informatie ontvangen dat de 10 veelvoorkomende schadeposten bij letselschade? Neem dan contact met ons op of doe de berekening.